بهنام سام دلیری

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: بهنام سام دلیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 09111930568

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ایران
1388
کارشناسی
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ایران
1383

دروس ارائه شده 12 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
اصول حسابداری 1
دانشگاه آزاد نوشهر
301
یکشنبه
14
کارشناسی
اصول حسابداری 2
دانشگاه آزاد نوشهر
305
شنبه
10
کارشناسی
اصول حسابداری 3
دانشگاه آزاد نوشهر
308
دوشنبه
14
کارشناسی
حسابداری پیشرفته 1
دانشگاه آزاد نوشهر
306
چهارشنبه
14
کارشناسی
حسابداری صنعتی 1
دانشگاه آزاد نوشهر
108
سه شنبه
8
کارشناسی
حسابداری صنعتی 2
دانشگاه آزاد نوشهر
202
سه شنبه
13
کارشناسی
حسابداری صنعتی 3
دانشگاه آزاد نوشهر
206
سه شنبه
16
کارشناسی
حسابداری میانه 1
دانشگاه آزاد نوشهر
105
چهارشنبه
8
کارشناسی
حسابرسی 1
دانشگاه آزاد نوشهر
103
یکشنبه
8
کارشناسی
حسابرسی 2
دانشگاه آزاد نوشهر
305
دوشنبه
16
کارشناسی
مدیریت مالی 1
دانشگاه آزاد نوشهر
204
شنبه
8
کارشناسی
مدیریت مالی 2
دانشگاه آزاد نوشهر
301
شنبه
13
کارشناسی

مقالات علمی 11 مقاله

Title
Authors
Publication Date
بودجه ریزی عملیاتی و کارکردهای آن
همایش منطقه ای اصلاح الگوی مکصرف با رویکردهای حسابداری و مدیریت
12/15/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی
همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
5/4/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقاله به صورت پوستری
همایش بین اللملی علمی - پژوهشی دانشجویان ایرانی
9/16/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
صادرات مجدد در مناطق آزاد زیان دیروز منفعت امروز
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه
12/31/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش گمرکات در توسعه صادرات غیر نفتی
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه
12/31/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر گزارش حسابرسی بر فرایند تصمیم گیری اعتبار دهندگان در استان گیلان
همایش ملی حسابداری و مدیریت
5/16/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
فرا تحلیل پیرامون مسایل مدیریت رفتار، زمان، سود و دانش در مدیریت سازمانها
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت واحد جویبار
11/20/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارائه مدلی مفهومی برای تعیین هزینه یابی هدف با استفاده از مهندسی ارزش و توسعه عملکرد کیفیت
همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9/13/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت واحد جویبار
11/20/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در عرضه اولیه سهام
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با رویکرد بر تحولات خاورمیانه و حماسه اقتصادی با رویکرد بر مدیریت و حسابداری
2/13/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی نقش کرامت انسانی بحرانهای مالی و مدیریت بحران در سازمان
همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمان ها و حل بحرانهای مالی
2/27/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description