نام: بهنام سام دلیری
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 09111930568

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ایران
1388
کارشناسی
حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ایران
1383

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
بودجه ریزی عملیاتی و کارکردهای آن
همایش منطقه ای اصلاح الگوی مکصرف با رویکردهای حسابداری و مدیریت
12/15/2009
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان های دولتی
همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
5/4/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
مقاله به صورت پوستری
همایش بین اللملی علمی - پژوهشی دانشجویان ایرانی
9/16/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
صادرات مجدد در مناطق آزاد زیان دیروز منفعت امروز
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه
12/31/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
نقش گمرکات در توسعه صادرات غیر نفتی
همایش منطقه ای گمرک شاهراه توسعه
12/31/2011
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
تاثیر گزارش حسابرسی بر فرایند تصمیم گیری اعتبار دهندگان در استان گیلان
همایش ملی حسابداری و مدیریت
5/16/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
فرا تحلیل پیرامون مسایل مدیریت رفتار، زمان، سود و دانش در مدیریت سازمانها
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت واحد جویبار
11/20/2012
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
ارائه مدلی مفهومی برای تعیین هزینه یابی هدف با استفاده از مهندسی ارزش و توسعه عملکرد کیفیت
همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9/13/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت
همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت واحد جویبار
11/20/2013
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در عرضه اولیه سهام
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با رویکرد بر تحولات خاورمیانه و حماسه اقتصادی با رویکرد بر مدیریت و حسابداری
2/13/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
بررسی نقش کرامت انسانی بحرانهای مالی و مدیریت بحران در سازمان
همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمان ها و حل بحرانهای مالی
2/27/2014
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description